Bloeiende herinneringen aan de heide

Grote delen van het Kempen~Broek bestonden ooit uit moerassen en heide. Het merendeel van de natte heidegebieden is ontwaterd en ontgonnen tot landbouwgebied. Zo ook de Weerterheide ten noorden van het Nederlandse Weert. 

De Weerterheide is nu een open landbouwgebied

Een smalle berm langs de spoorlijn Eindhoven-Weert vormt een zuinige floristische herinnering aan dit voormalige heidegebied. Halverwege juni bloeien hier dankzij jarenlang beheer door vrijwilligers van IVN-Weert onder andere gewone dopheide en gevlekte orchis, typische planten van natte heide.

Ik had dit beeld al enkele jaren in mijn hoofd en op een avond kwamen alle elementen samen: het laatste avondlicht viel juist op een groepje bloeiende orchideeën en zelfs de Nederlandse Spoorwegen werkten mee door op het juiste moment een trein voorbij te laten rijden.

Een andere plek in het Kempen~Broek waar je deze orchidee kan vinden is het Maarhezerveld in het iets noordelijker gelegen Weerterbos. Enkele jaren geleden herstelde Stichting Het Limburgs Landschap hier het voormalige natte heidegebied met enkele vennen. Het heidegebied was drooggelegd en beplant met naaldhout. Samen met het herstel van andere vennen en de vernatting van verschillende bossen maakt het Maarhezerveld nu deel uit van de klimaatbuffer Weerterbos.

Door maaisel van de berm langs de spoorlijn uit te strooien, versnelde Stichting Het Limburgs Landschap de kolonisatie van dit herstelde gebied met gevlekte orchis, maar ook met de mooie klokjesgentiaan.

Klokjesgentiaan met jonge sprinkhaan
Gevlekte orchis met naderende zweefvlieg
error: Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd.