Copyright

Deze site en de inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Erwin Christis. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, …) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. 

Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dient te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Erwin Christis, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist. Erwin Christis heeft het recht de inhoud van de website ten allen tijde te wijzigen, te verbeteren, te verwijderen en/of te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Neem contact met me op als je beeldmateriaal van me wil gebruiken: info@erwinchristis.be of  +32 (0)474 20 25 09

error: Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd.